Descripció

descripcio

 colegio

El C.E.I.P.  BENDINAT està situat al municipi de Calvià (Mallorca).

L’escola es troba integrada en una zona escolar i esportiva formada per la pròpia escola, l’IES Bendinat, el poliesportiu, el golf de Bendinat, etc.

La població depenent de l’escola està formada per part de la població escolar resident als nuclis urbans, de Ca's Català, Illetes, Portals i Bendinat. En els darrers anys, l’escola ha vist augmentat el nombre d'infants nouvinguts, principalment sud-americans i també alguns europeus.

És una escola de titularitat pública, de dues línies que inclou les etapes d’Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació Primària (6 a 12 anys).

El règim de permanència d’alumnes i professors és de jornada contínua de matí.

Els mestres depenen del Govern Balear de la Conselleria d’Educació i Cultura.

 Al nostre PROJECTE EDUCATIU de centre contemplam:

-    Fomentar els valors de la convivència.

-    Fomentar els respecte per l’entorn físic, personal i cultural, així com el medi ambient.

-    Assolir una competència lingüística equilibrada en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma i amb anglès.

-    Implicar tota la comunitat educativa en les finalitats de l’escola.

-    Promoure la participació de les famílies.

 

La METODOLOGIA es basa en el respecte del ritme evolutiu i les capacitats de cada infant, en l'aprenentatge significatiu i en el foment de l'actitud crítica i investigadora.

 

Els PROJECTES DE CENTRE:

* Centre col·laborador en formació de mestres en pràctiques.

* Projecte ecoambiental de Conselleria.

* Projecte d'informàtica integrat a les matemàtiques.

* Treball en agrupaments flexibles en lectoescriptura.

* Projecte de centre anual.

*Escola sense renou