Documents de centre

                                                                                                                                                                                                                       

 documents

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (17-18)

 CONCRECIÓ CURRICULAR (infantil)

 CONCRECIÓ CURRICULAR (primària)

PROJECTE ACCIÓ TUTORIAL.

REGLAMENT.ORGANITZACIÓ.FUNCIONAMENT.

PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES

PLA DE CONVIVÈNCIA