Admissió d'alumnes

 

 

 

 

llapisadmissio

 

 

 

admission

 

Admissió d'alumnes


Procés d'escolarització per al curs 2017/18

En aquest enllaç de la Conselleria d'Educació trobareu tota la informació sobre aquest procés d'escolarització

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica.

Enllaç al calendari del procés d'admissió

Per fer el tràmit presencial heu de descarregar el document que segueix, omplir-lo i presentar-lo en el centre, juntament amb tota la documentació necessària:

ext_mod Model de sol·licitud             

El termini per a la presentació de sol·licituds és des del dia 02/05/2017 fins el 12/05/2017.


LLISTAT DE LES VACANTS PER AL CURS 2017/2018


Canvi de centre a mitjans curs

Per matricular un alumne d'infantil (3-6) o de primària (6-12) a mitjans d'un curs escolar, per trasllat de domicili, us heu de dirigir a:

Oficina d’Escolarització de Calvià
Avda. del Golf, cantonada carrer del rei Sanç
07180-Santa Ponça - Calvià
Tel:  971 69 78 36

 Procés d'escolarització per al curs 2017/18

INFORMACIÓ ADAPTACIÓ PARES

GRUP DE TRES ANYS A

GRUP DE TRES ANYS B

Graelles alumnes/dia adaptació     A


 Graelles alumnes/dia adaptació    B