Consell Escolar

llapisconsellescolar

 

bulletin-clr

 

 

President Joan Romera Martínez
Secretària Assumpta Esteban González
Cap d'estudis Nuria Cañellas Vicens
Representants dels pares i mares

Luisa Jiménez

Silvia Feliu

Laura Garau

 Pilar Calafat

Representants dels mestres

Silvia Repilado

Mar Berges

Violeta del Reino

Xavier Salvador

Conchita Pereiro

Representant de l'APA  Marta Hernández
Representant de l'ajuntament  Cecilia Valls